Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü